Skip to main content

Pitoreskan značenje

šta znači Pitoreskan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pitoreskan (ital. pittoresco, latinski pictor slikar) živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. predeo; koji sadrži živopisno izlaganje ili opisivanje (priča, putopis islično:).

Reč Pitoreskan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. питторесцо, лат. пицтор сликар) живописан, живописно леп, сликарски, згодан за сликање, нпр. предео; који садржи живописно излагање или описивање (прича, путопис и сл.).


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p