Skip to main content

Pitanologija značenje

šta znači Pitanologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pitanologija (od grčke reči: pithanćs uverljiv, ube-dljiv, logfa) nauka o ubećivanju, veština ubeđivanja.

Reč Pitanologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. питханћс уверљив, убе-дљив, логфа) наука о убећивању, вештина убеђивања.


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p