Skip to main content

Pitekantropus značenje

šta znači Pitekantropus

Na latinici: Definicija i značenje reči Pitekantropus (od grčke reči: plthekos majmun, anthropos čovek)zoologija: prelaz između majmuna ka čoveku, majmun-čovek čiji su ostaci nađeni 1891/92. u diluvijumu Jave (najstariji, prelazim tip u razvitku čoveka).

Reč Pitekantropus sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. плтхекос мајмун, антхропос човек) зоол. прелаз између мајмуна ка човеку, мајмун-човек чији су остаци нађени 1891/92. у дилувијуму Јаве (најстарији, прелазим тип у развитку човека).


Pituita *«» sluz, žitka tečnost u telu. ...
Pitoreskan živopisan, živopisno lep, slikarski, zgodan za slikanje, npr. prede...
Piton 1. zool. rod velikih, neotro-vnih zmija u Africi i Indiji, srodan s...
Pitometrija merenje zapremine sudova i buradi. ...
Pitometar sprava za merenje zapremine sudova, buradi i sl....
Pitirijazis med. zarazna bolest kože praćena perutanjem....
Sve reči na slovo p