Skip to main content

Rundela značenje

šta znači Rundela

Na latinici: Definicija i značenje reči Rundela (nem. Rundell) v. rondela.

Reč Rundela sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Рунделл) в. рондела.


Runografija runsko pismo, rune. ...
Rune pl. „tajne", pravolinijska slova kojima su se služili stari german-s...
Rundisa izbrušena ivica dragog kamena koja se uokviruje....
Rundirati zaokru-gliti, zaokrugljivati, zaobliti, zaoblji-vati; brusiti drago...
Rundela v. rondela. ...
Runda 1. ot deo borbe ili utakmice između dva odmora 2. jedno naručiva...
Sve reči na slovo r