Skip to main content

Rune značenje

šta znači Rune

Na latinici: Definicija i značenje reči Rune (got. runa) pl. „tajne", pravolinijska slova kojima su se služili stari german-ski narodi dok nisu upoznali i primili latinicu; najstariji alfabet runa imao je 24 znaka

Reč Rune sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (гот. руна) пл. „тајне", праволинијска слова којима су се служили стари герман-ски народи док нису упознали и примили латиницу; најстарији алфабет руна имао је 24 знака


Runografija runsko pismo, rune. ...
Rune pl. „tajne", pravolinijska slova kojima su se služili stari german-s...
Rundisa izbrušena ivica dragog kamena koja se uokviruje....
Rundirati zaokru-gliti, zaokrugljivati, zaobliti, zaoblji-vati; brusiti drago...
Rundela v. rondela. ...
Runda 1. ot deo borbe ili utakmice između dva odmora 2. jedno naručiva...
Sve reči na slovo r