Skip to main content

šakal značenje

šta znači šakal

Na latinici: Definicija i značenje reči šakal (pere. Segal,od turske reči: cakal,sanskrt: srigala)zoologija: grabljive, kurjaku slična životinja sive i zlatnožute dlake (u Aziji i Africi)

Reč šakal sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. Сегал, тур. цакал, сскр. сригала) зоол. грабљиве, курјаку слична животиња сиве и златножуте длаке (у Азији и Африци)


Sakriti Sakriti je glagol koji označava radnju skrivanja nekoga ili nečega iz ...
šaku „stopa", jedinica za merenje dužine u Japanu, = 0,324 t....
šakona ples sličan menuetu, samo laganiji ; čakona....
šakal zool. grabljive, kurjaku slična životinja sive i zlatnožute dlake ...
Sakus sakus lakrimalis anat. suzNI zaton....
Saksofon muz. metalan duvački instrumenat sa klarinetskim pi-skom i kupastom...
Sve reči na slovo s