Skip to main content

šaku značenje

šta znači šaku

Na latinici: Definicija i značenje reči šaku (jap.) „stopa", jedinica za merenje dužine u Japanu, = 0,324 t.

Reč šaku sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (јап.) „стопа", јединица за мерење дужине у Јапану, = 0,324 т.


Sakriti Sakriti je glagol koji označava radnju skrivanja nekoga ili nečega iz ...
šaku „stopa", jedinica za merenje dužine u Japanu, = 0,324 t....
šakona ples sličan menuetu, samo laganiji ; čakona....
šakal zool. grabljive, kurjaku slična životinja sive i zlatnožute dlake ...
Sakus sakus lakrimalis anat. suzNI zaton....
Saksofon muz. metalan duvački instrumenat sa klarinetskim pi-skom i kupastom...
Sve reči na slovo s