Skip to main content

Sakriti značenje

šta znači Sakriti

Na latinici: Definicija i značenje reči Sakriti Sakriti je glagol koji označava radnju skrivanja nekoga ili nečega iz vidokruga, sačuvati u tajnosti (skloniti od pogleda I znanja drugih).

Reč Sakriti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Сакрити је глагол који означава радњу скривања некога или нечега из видокруга, сачувати у тајности (склонити од погледа И знања других).


Sakriti Sakriti je glagol koji označava radnju skrivanja nekoga ili nečega iz ...
šaku „stopa", jedinica za merenje dužine u Japanu, = 0,324 t....
šakona ples sličan menuetu, samo laganiji ; čakona....
šakal zool. grabljive, kurjaku slična životinja sive i zlatnožute dlake ...
Sakus sakus lakrimalis anat. suzNI zaton....
Saksofon muz. metalan duvački instrumenat sa klarinetskim pi-skom i kupastom...
Sve reči na slovo s