Skip to main content

šakona značenje

šta znači šakona

Na latinici: Definicija i značenje reči šakona (fr. chaconne,od italijanske reči: ciaccona) ples sličan menuetu, samo laganiji (ranije bio naročito omiljen u Španiji, Italiji i Francuskoj); čakona.

Reč šakona sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цхацонне, итал. циаццона) плес сличан менуету, само лаганији (раније био нарочито омиљен у Шпанији, Италији и Француској); чакона.


Sakriti Sakriti je glagol koji označava radnju skrivanja nekoga ili nečega iz ...
šaku „stopa", jedinica za merenje dužine u Japanu, = 0,324 t....
šakona ples sličan menuetu, samo laganiji ; čakona....
šakal zool. grabljive, kurjaku slična životinja sive i zlatnožute dlake ...
Sakus sakus lakrimalis anat. suzNI zaton....
Saksofon muz. metalan duvački instrumenat sa klarinetskim pi-skom i kupastom...
Sve reči na slovo s