Skip to main content

Sediment značenje

šta znači Sediment

Na latinici: Definicija i značenje reči Sediment (latinski sedimentum) talog (neke tečnosti); materija izdvojena iz vode; naslaga, sloj.

Reč Sediment sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. седиментум) талог (неке течности); материја издвојена из воде; наслага, слој.


Sedište Sedište je imenica koja označava mesto na kojem se nalazi neka organiz...
Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako...
Sedimentozan taložan, koji ostavlja talog....
Sedimentacija taloženje čestica mehanički zdrobljenih materija; nataloženje. ...
Sedimentaran taložni, koji je postao taloženjem; sedimentarne planine kol. plani...
Sediment talog ; materija izdvojena iz vode; naslaga, sloj. ...
Sve reči na slovo s