Skip to main content

Sedimentacija eritrocita značenje

šta znači Sedimentacija eritrocita

Na latinici: Definicija i značenje reči Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti, eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest, kao što je npr. leukocitoza ili groznica. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Sedimentacija je ubrzana kod upala, razaranja ćelija, masivnih trovanja, u trudnoći i posle porođaja, kod TBC, reumatskih bolesti npr. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa, akutnog infarkta miokarda, nefroze, svim vrstama šoka, kod postoperativnih stanja, tumora, oboljenja jetre, menstruacija (neznatno ubrzanje). Usporena je kod novorođenčeta, policitemije, kongestivne srčane insuficijencije, alergijskih stanja, pojedinih vrsta anemija.

Reč Sedimentacija eritrocita sastoji se od 24 slova.

На Ћирилици: Седиментација је брзина којом се крвне ћелије издвајају из серума. Ако се крв која садржи антикоагуланс пусти да стоји у усправно постављеној пипети, еритроцити ће се поступно почети таложити на дно. Брзина којом се ове ћелије таложе је осетљива на индекс реакције тела на повреду или болест, као што је нпр. леукоцитоза или грозница. Нормалне вредности су 2-12 мм/х. Нормална брзина седиментације не искључује могућност постојања болести, али убрзана седиментација је индикатор за даља испитивања. Седиментација је убрзана код упала, разарања ћелија, масивних тровања, у трудноћи и после порођаја, код ТБЦ, реуматских болести нпр. акутне реуматске грознице и реуматоидног артритиса, акутног инфаркта миокарда, нефрозе, свим врстама шока, код постоперативних стања, тумора, обољења јетре, менструација (незнатно убрзање). Успорена је код новорођенчета, полицитемије, конгестивне срчане инсуфицијенције, алергијских стања, појединих врста анемија.


Sedište Sedište je imenica koja označava mesto na kojem se nalazi neka organiz...
Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako...
Sedimentozan taložan, koji ostavlja talog....
Sedimentacija taloženje čestica mehanički zdrobljenih materija; nataloženje. ...
Sedimentaran taložni, koji je postao taloženjem; sedimentarne planine kol. plani...
Sediment talog ; materija izdvojena iz vode; naslaga, sloj. ...
Sve reči na slovo s