Skip to main content

Sedište značenje

šta znači Sedište

Na latinici: Definicija i značenje reči Sedište Sedište je imenica koja označava mesto na kojem se nalazi neka organizacija. Sedište, takođe, može značiti I neste gde se sedi.

Reč Sedište sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Седиште је именица која означава место на којем се налази нека организација. Седиште, такође, може значити И несте где се седи.


Sedište Sedište je imenica koja označava mesto na kojem se nalazi neka organiz...
Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako...
Sedimentozan taložan, koji ostavlja talog....
Sedimentacija taloženje čestica mehanički zdrobljenih materija; nataloženje. ...
Sedimentaran taložni, koji je postao taloženjem; sedimentarne planine kol. plani...
Sediment talog ; materija izdvojena iz vode; naslaga, sloj. ...
Sve reči na slovo s