Skip to main content

Sedimentacija značenje

šta znači Sedimentacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sedimentacija (od latinske reči: sedimentatio) taloženje čestica mehanički zdrobljenih materija; nataloženje.

Reč Sedimentacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. седиментатио) таложење честица механички здробљених материја; наталожење.


Sedište Sedište je imenica koja označava mesto na kojem se nalazi neka organiz...
Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako...
Sedimentozan taložan, koji ostavlja talog....
Sedimentacija taloženje čestica mehanički zdrobljenih materija; nataloženje. ...
Sedimentaran taložni, koji je postao taloženjem; sedimentarne planine kol. plani...
Sediment talog ; materija izdvojena iz vode; naslaga, sloj. ...
Sve reči na slovo s