Skip to main content

šofer značenje

šta znači šofer

Na latinici: Definicija i značenje reči šofer (fr. chauffeur) ložač; danas: upravljač, vozač automobila.

Reč šofer sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цхауффеур) ложач; данас: управљач, возач аутомобила.


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s