Skip to main content

Sofita značenje

šta znači Sofita

Na latinici: Definicija i značenje reči Sofita (ital. soffitta)arhitekture: izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kada se gledaju odozdo; poz. pokretna, viseća dekoracije na pozornici koja predstavlja tavanicu, vazduh, oblake, grane drveća koje su se nadnele i dr.

Reč Sofita sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. соффитта) врх. изглед лука, архи-трава или пољима украшене собне таванице када се гледају одоздо; поз. покретна, висећа декорације на позорници која представља таваницу, ваздух, облаке, гране дрвећа које су се наднеле и др.


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s