Skip to main content

Sofistički značenje

šta znači Sofistički

Na latinici: Definicija i značenje reči Sofistički (od grčke reči: sophistikos) pr. namerno krivotvoren i pogrešan (sud, dokaz), prevaran.

Reč Sofistički sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. сопхистикос) пр. намерно кривотворен и погрешан (суд, доказ), преваран.


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s