Skip to main content

Sofronisterijum značenje

šta znači Sofronisterijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Sofronisterijum (od grčke reči: sophronlzo opametim, poučim, od latinske reči: sophronisterium) bolnica, dom za umobolne.

Reč Sofronisterijum sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. сопхронлзо опаметим, поучим, нлат. сопхронистериум) болница, дом за умоболне.


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s