Skip to main content

Sofologija značenje

šta znači Sofologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sofologija (od grčke reči: soph6s mudar, logos govor) ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa jednog odomaćenog mišljenja (s kojim se on u duši ne slaže), izvodi zaključke formalno pravilne ali stvarno potpuno apsurdne, pa ih onda, držeći se strogo logične dosledno-sti, sa „ubeđenjem" brani i zastupa. To, u stvari, čini s namerom da učini očigled-nom svu glupost toga mišljenja. Sofologi-jom su se ljudi često služili da bi mogli, bez opasnosti po sebe, iskazati neku misao koju su vladajuće društvene sile strogo zabranjivale

Reč Sofologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. сопх6с мудар, логос говор) иронизирајући начин, кад неки писац или говорник, на основу премиса једног одомаћеног мишљења (с којим се он у души не слаже), изводи закључке формално правилне али стварно потпуно апсурдне, па их онда, држећи се строго логичне доследно-сти, са „убеђењем" брани и заступа. То, у ствари, чини с намером да учини очиглед-ном сву глупост тога мишљења. Софологи-јом су се људи често служили да би могли, без опасности по себе, исказати неку мисао коју су владајуће друштвене силе строго забрањивале


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s