Skip to main content

šofirati značenje

Šta znači šofirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šofirati (fr. chauffer) terati auto, upravljati autom.

Reč šofirati napisana unazad: itarifoš

šofirati se sastoji od 8 slova.

Šta je šofirati

На Ћирилици: (фр. цхауффер) терати ауто, управљати аутом.

Slično: 
šofroa kuv. hladno pečenje sa toplim prelivom....
šofirati terati auto, upravljati autom....
šofereta grejalica za noge....
šofer ložač; danas: upravljač, vozač automobila....
Sve reči na slovo sh