Skip to main content

šofirati značenje

šta znači šofirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šofirati (fr. chauffer) terati auto, upravljati autom.

Reč šofirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. цхауффер) терати ауто, управљати аутом.


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s