Skip to main content

šofroa značenje

Šta znači šofroa

Na latinici: Definicija i značenje reči šofroa (fr. chaud-froid) kuv. hladno pečenje sa toplim prelivom.

Reč šofroa napisana unazad: aorfoš

šofroa se sastoji od 6 slova.

Šta je šofroa

На Ћирилици: (фр. цхауд-фроид) кув. хладно печење са топлим преливом.

Slično: 
šofroa kuv. hladno pečenje sa toplim prelivom....
šofirati terati auto, upravljati autom....
šofereta grejalica za noge....
šofer ložač; danas: upravljač, vozač automobila....
Sve reči na slovo sh