Skip to main content

šofroa značenje

šta znači šofroa

Na latinici: Definicija i značenje reči šofroa (fr. chaud-froid) kuv. hladno pečenje sa toplim prelivom.

Reč šofroa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цхауд-фроид) кув. хладно печење са топлим преливом.


Softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imam koji...
Sofrosine razboritost, umerenost, uzdržljivost, trezvenost ....
Sofronisterijum bolnica, dom za umobolne....
Sofologija ironizirajući način, kad neki pisac ili govornik, na osnovu premisa...
Sofita vrh. izgled luka, arhi-trava ili poljima ukrašene sobne tavanice kad...
Sofistički pr. namerno krivotvoren i pogrešan , prevaran....
Sve reči na slovo s