Skip to main content

štraca značenje

Šta znači štraca

Na latinici: Definicija i značenje reči štraca (ital. strazza)trgovina: dnevnik, knjiga - dnevnih primitaka i izdataka.

Reč štraca napisana unazad: acartš

štraca se sastoji od 6 slova.

Šta je štraca

На Ћирилици: (итал. стразза) трг. дневник, књига - дневних примитака и издатака.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh