Skip to main content

Struktura značenje

šta znači Struktura

Na latinici: Definicija i značenje reči Struktura (latinski structura) način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kako su spojeni delovi stena i planina; tvorevina, građevina;isto znači i konstrukcija.

Reč Struktura sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. струцтура) начин грађења, склоп, састав, устројство; распоред; кол. начин како су спојени делови стена и планина; творевина, грађевина; уп. конструкција.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s