Skip to main content

Strumozan značenje

šta znači Strumozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Strumozan (latinski struraosus)medicina: gušav, škrofulozan.

Reč Strumozan napisana unazad: strumozan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. струраосус) мед. гушав, шкрофулозан.

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo s