Skip to main content

Strukturalizam značenje

šta znači Strukturalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Strukturalizam (latinski structura) pravac u savremenoj nauci (biologiji, antropologiji, lingvistici, sociologiji, psihologiji, filozofiji) koji traži da se činjenice jedne naučne oblasti proučavaju kao elementi zavisni od celine (strukture) u koju su uključeni.

Reč Strukturalizam sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. струцтура) правац у савременој науци (биологији, антропологији, лингвистици, социологији, психологији, филозофији) који тражи да се чињенице једне научне области проучавају као елементи зависни од целине (структуре) у коју су укључени.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s