Skip to main content

Struma značenje

šta znači Struma

Na latinici: Definicija i značenje reči Struma (latinski struma otok žlezda)medicina: skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu, guša, škrofula.

Reč Struma sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. струма оток жлезда) мед. скрофулозан оток и загнојење лимфних жлезда, нарочито на врату, гуша, шкрофула.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s