Skip to main content

štrafta značenje

šta znači štrafta

Na latinici: Definicija i značenje reči štrafta (nem. Streifen) pruga, crta; traka, kaiš.

Reč štrafta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Стреифен) пруга, црта; трака, каиш.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s