Skip to main content

štrafta značenje

Šta znači štrafta

Na latinici: Definicija i značenje reči štrafta (nem. Streifen) pruga, crta; traka, kaiš.

Reč štrafta napisana unazad: atfartš

štrafta se sastoji od 7 slova.

Šta je štrafta

На Ћирилици: (нем. Стреифен) пруга, црта; трака, каиш.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh