Skip to main content

štrajh-orkestar značenje

Šta znači štrajh-orkestar

Na latinici: Definicija i značenje reči štrajh-orkestar (nem. streichen, od grčke reči: 6gchestra) muz. orkestar sastavljen samo od gudačkih instrumenata, gudački orkestar.

Reč štrajh-orkestar napisana unazad: ratsekro-hjartš

štrajh-orkestar se sastoji od 15 slova.

Šta je štrajh-orkestar

На Ћирилици: (нем. стреицхен, грч. 6гцхестра) муз. оркестар састављен само од гудачких инструмената, гудачки оркестар.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo