Skip to main content

štrajh-orkestar značenje

šta znači štrajh-orkestar

Na latinici: Definicija i značenje reči štrajh-orkestar (nem. streichen, od grčke reči: 6gchestra) muz. orkestar sastavljen samo od gudačkih instrumenata, gudački orkestar.

Reč štrajh-orkestar sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нем. стреицхен, грч. 6гцхестра) муз. оркестар састављен само од гудачких инструмената, гудачки оркестар.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s