Skip to main content

štrajk značenje

Šta znači štrajk

Na latinici: Definicija i značenje reči štrajk (eng. strike) „udar", jedna od prinud-nih mera na tržištu rada: zajedničko napuštanje posla od strane radnika da bi se time poslodavac naterao da prihvati njihove uslove (najčešće: povećanje plate ili smanjenje časova rada);isto znači i bojkot, lo-kaut.

Reč štrajk napisana unazad: kjartš

štrajk se sastoji od 6 slova.

Šta je štrajk

На Ћирилици: (енг. стрике) „удар", једна од принуд-них мера на тржишту рада: заједничко напуштање посла од стране радника да би се тиме послодавац натерао да прихвати њихове услове (најчешће: повећање плате или смањење часова рада); уп. бојкот, ло-каут.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh