Skip to main content

štranjga značenje

šta znači štranjga

Na latinici: Definicija i značenje reči štranjga (nem. Strang uže, konopac) uže, konopac, jedek; v. štranjgov

Reč štranjga sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Странг уже, конопац) уже, конопац, једек; в. штрањгов


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s