Skip to main content

štrapac značenje

Šta znači štrapac

Na latinici: Definicija i značenje reči štrapac (ital. strapazzo,od nemačke reči: Strapaze) zamoran rad; naprezanje, napor, trud; premaranje.

Reč štrapac napisana unazad: capartš

štrapac se sastoji od 7 slova.

Šta je štrapac

На Ћирилици: (итал. страпаззо, нем. Страпазе) заморан рад; напрезање, напор, труд; премарање.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh