Skip to main content

štrapacirati značenje

šta znači štrapacirati

Na latinici: Definicija i značenje reči štrapacirati (ital. strapazzare) zamarati radom; premarati; prekomerno upotreblja-vati neku stvar, trošiti je, čime joj se i vrednost smanjuje.

Reč štrapacirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. страпаззаре) замарати радом; премарати; прекомерно употребља-вати неку ствар, трошити је, чиме јој се и вредност смањује.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s