Skip to main content

štras značenje

Šta znači štras

Na latinici: Definicija i značenje reči štras (fr. strass) bezbojna staklaste masa, od koje se najčešće prave imitacije dijamanata; veštački dijamant, veštački dragi kamen.

Reč štras napisana unazad: sartš

štras se sastoji od 5 slova.

Šta je štras

На Ћирилици: (фр. страсс) безбојна стакласте маса, од које се најчешће праве имитације дијаманата; вештачки дијамант, вештачки драги камен.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh