Skip to main content

štreber značenje

šta znači štreber

Na latinici: Definicija i značenje reči štreber (nem. Streber) čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur

Reč štreber sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Стребер) човек који лови знање и унапређења, лакташ, гур-гур


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s