Skip to main content

štreka značenje

šta znači štreka

Na latinici: Definicija i značenje reči štreka (nem. Strecke) daljina, put; železnička pruga.

Reč štreka napisana unazad: štreka i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Стрецке) дал>ина, пут; железничка пруга.

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo s