Skip to main content

štrih značenje

šta znači štrih

Na latinici: Definicija i značenje reči štrih (nem. Strich) potez, crta, linija.

Reč štrih sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Стрицх) потез, црта, линија.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s