Skip to main content

štrikati značenje

šta znači štrikati

Na latinici: Definicija i značenje reči štrikati (nem. stricken) plesti, npr. čarape

Reč štrikati napisana unazad: štrikati i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. стрицкен) плести, нпр. чарапе

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo s