Skip to main content

Strofa značenje

šta znači Strofa

Na latinici: Definicija i značenje reči Strofa (od grčke reči: strophe obrtanje, okretanje) 1. prvobitno: okretanje hora, kod starih Grka, dok je igrao i pevao, za vreme toga okretan>a; 2. poet. ritamski period koji se dobije vezivanjem dvaju ili više ritam-skih redova (stihova) u celinu koja se više puta ponavlja, kitica; 3. muz. pro-menjeno ponavljanje melodije.

Reč Strofa napisana unazad: strofa i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. стропхе обртање, окретање) 1. првобитно: окретање хора, код старих Грка, док је играо и певао, за време тога окретан>а; 2. поет. ритамски период који се добије везивањем двају или више ритам-ских редова (стихова) у целину која се више пута понавља, китица; 3. муз. про-мењено понављање мелодије.

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo s