Skip to main content

Stromatika značenje

šta znači Stromatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Stromatika (od grčke reči: stromata prostirke, ćilimi, tepisi) veština tkanja ćilima, ćili-marstvo.

Reč Stromatika napisana unazad: stromatika i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. стромата простирке, ћилими, теписи) вештина ткања ћилима, ћили-марство.

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači