Skip to main content

Strondijum značenje

šta znači Strondijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Strondijum (od latinske reči: strontium)hemija: elemenat, atomska masa 87,62, redni broj 38, znak Sr, beo kao srebro; njegova jedinjenja bojadišu plamen crveno, zbog čega se mnogo upotrebljava u pirotehnici.

Reč Strondijum napisana unazad: strondijum i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. стронтиум) хем. елеменат, атомска маса 87,62, редни број 38, знак Ср, бео као сребро; његова једињења бојадишу пламен црвено, због чега се много употребљава у пиротехници.

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo s