Skip to main content

Strop značenje

šta znači Strop

Na latinici: Definicija i značenje reči Strop (eng. strop kaiš) omča od konopca za vuču ili dizanje; konopac ili metalno uže za vezivanje tovara za dizalicu, gondole za dirižabl ili aerostat, padobrana za čoveka.

Reč Strop napisana unazad: strop i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. строп каиш) омча од конопца за вучу или дизање; конопац или метално уже за везивање товара за дизалицу, гондоле за дирижабл или аеростат, падобрана за човека.

Slično: 
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Strofus med. zavijanje u trbuhu...
Sve reči na slovo s