Skip to main content

štrudla značenje

šta znači štrudla

Na latinici: Definicija i značenje reči štrudla (nem. Strudel) huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena nekim nadevom.

Reč štrudla sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Струдел) хув. савијача, гужва-ра, пита од савијених листова теста испуњена неким надевом.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s