Skip to main content

štrupiran značenje

Šta znači štrupiran

Na latinici: Definicija i značenje reči štrupiran (fr. estropie) sakat, bangav, bogaljast, kljakav, kljast.

Reč štrupiran napisana unazad: naripurtš

štrupiran se sastoji od 9 slova.

Šta je štrupiran

На Ћирилици: (фр. естропие) сакат, бангав, богаљаст, кл>акав, кљаст.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh