Skip to main content

Sve značenje

šta znači Sve

Na latinici: Definicija i značenje reči Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u svemu; ni za sve na svetu.

Reč Sve sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: Прилог све значи без изузетка. Изведени термини: све или ништа; све у свему; ни за све на свету.


Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u ...
Sveti Sveti je Atribut uz imena svetitelja ; Praznik koji pravoslavna crkva ...
Svež Svež je pridev koji se koristi za opisivanje stanja . Neki proizvod ko...
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sve reči na slovo s