Skip to main content

Svetina značenje

šta znači Svetina

Na latinici: Definicija i značenje reči Svetina (ital. sestina) poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova i, na kraju, sa jednom strofom od tri stiha, osobita strofa od šest stihova, šestostih.

Reč Svetina napisana unazad: anitevS i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. сестина) поет. лирска песма која се састоји од шест строфа са по шест стихова и, на крају, са једном строфом од три стиха, особита строфа од шест стихова, шестостих.

Slično: 
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sveng sp. u boksu: široki udarac izmahnutom rukom ....
Sveljato muz. živo, živahno, krepko....
Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela ...
Sve reči na slovo s