Skip to main content

Svetina značenje

šta znači Svetina

Na latinici: Definicija i značenje reči Svetina (ital. sestina) poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova i, na kraju, sa jednom strofom od tri stiha, osobita strofa od šest stihova, šestostih.

Reč Svetina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. сестина) поет. лирска песма која се састоји од шест строфа са по шест стихова и, на крају, са једном строфом од три стиха, особита строфа од шест стихова, шестостих.


Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u ...
Sveti Sveti je Atribut uz imena svetitelja ; Praznik koji pravoslavna crkva ...
Svež Svež je pridev koji se koristi za opisivanje stanja . Neki proizvod ko...
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sve reči na slovo s