Skip to main content

Svedenborgovci značenje

šta znači Svedenborgovci

Na latinici: Definicija i značenje reči Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela Svedenborga (1688—1772).

Reč Svedenborgovci napisana unazad: icvogrobnedevS i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: пл. присталице шведског природњака, теозофа и видовњака Еме-нуела Сведенборга (1688—1772).

Slično: 
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sveng sp. u boksu: široki udarac izmahnutom rukom ....
Sveljato muz. živo, živahno, krepko....
Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela ...
Sve reči na slovo s