Skip to main content

šveleri značenje

šta znači šveleri

Na latinici: Definicija i značenje reči šveleri (nem. Schwelle prag) pl. pragovi za koje su pričvršćene železničke pružni-ce (šine); šliperi.

Reč šveleri sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхwелле праг) пл. прагови за које су причвршћене железничке пружни-це (шине); шлипери.


Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u ...
Sveti Sveti je Atribut uz imena svetitelja ; Praznik koji pravoslavna crkva ...
Svež Svež je pridev koji se koristi za opisivanje stanja . Neki proizvod ko...
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sve reči na slovo s