Skip to main content

Sveljato značenje

šta znači Sveljato

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveljato (ital. svegliato) muz. živo, živahno, krepko.

Reč Sveljato napisana unazad: otajlevS i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. свеглиато) муз. живо, живахно, крепко.

Slično: 
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sveng sp. u boksu: široki udarac izmahnutom rukom ....
Sveljato muz. živo, živahno, krepko....
Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela ...
Sve reči na slovo s