Skip to main content

Sveng značenje

šta znači Sveng

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveng (eng. swing)sport: u boksu: široki udarac izmahnutom rukom (ovim udarcem je bivši svetski šampion Siki nokautirao francuskog šampione Karpantijea).

Reč Sveng napisana unazad: gnevS i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. сwинг) сп. у боксу: широки ударац измахнутом руком (овим ударцем је бивши светски шампион Сики нокаутирао француског шампионе Карпантијеа).

Slično: 
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sveng sp. u boksu: široki udarac izmahnutom rukom ....
Sveljato muz. živo, živahno, krepko....
Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela ...
Sve reči na slovo s