Skip to main content

Sveta alijansa značenje

šta znači Sveta alijansa

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveta alijansa (fr. belle alliance), lepi ili sveti savez između Rusije, Pruske i Austrije 1815.godina:

Reč Sveta alijansa sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. белле аллианце), лепи или свети савез између Русије, Пруске и Аустрије 1815. год.


Sve Prilog sve znači bez izuzetka. Izvedeni termini: sve ili ništa; sve u ...
Sveti Sveti je Atribut uz imena svetitelja ; Praznik koji pravoslavna crkva ...
Svež Svež je pridev koji se koristi za opisivanje stanja . Neki proizvod ko...
Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sve reči na slovo s