Skip to main content

Sveta alijansa značenje

šta znači Sveta alijansa

Na latinici: Definicija i značenje reči Sveta alijansa (fr. belle alliance), lepi ili sveti savez između Rusije, Pruske i Austrije 1815.godina:

Reč Sveta alijansa sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. белле аллианце), лепи или свети савез између Русије, Пруске и Аустрије 1815. год.


Svetina poet. lirska pesma koja se sastoji od šest strofa sa po šest stihova...
Sveting sistem „sistem znojenja", vrsta radnog odnosa u kome se između preduzimač...
Sveter debela pletena vunena ili pamučna sportska košulja ; kod nas se ob...
Sveng sp. u boksu: široki udarac izmahnutom rukom ....
Sveljato muz. živo, živahno, krepko....
Svedenborgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Eme-nuela ...
Sve reči na slovo s