Skip to main content

Tapija značenje

Šta znači Tapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tapija (tur. tapu) zvanično pismeno o svojini kakvog nepokretnog imanja.

Reč Tapija napisana unazad: ajipat

Tapija se sastoji od 6 slova.

Šta je Tapija

На Ћирилици: (тур. тапу) званично писмено о својини каквог непокретног имања.

Slično: 
Tapšati pljeskati rukama, aplaudirati....
Tapsel grub istočnoindijski katun sa prugama, obično plave boje....
Tapiserija ćilimarstvo; vez na retkom platnu, sličan ćilimskom vezu; tkanina i...
Tapir zool. životinja slična svinjčetu, »sivi oko reka i bara prašuma Juž....
Tapioka zrnato skrobno brašno koje se dobiva od krtolastog podzemnog stabla...
Tapija zvanično pismeno o svojini kakvog nepokretnog imanja. ...
Sve reči na slovo t